Käyttö


Talvella kun kylmä ilma aiheuttaa vetoa, liitä verkkojohto pistorasiaan joka kytkee lämmittimen päälle. Lämmitin säätää tehoa automaattisesti.